Структура

 

 

ИНСТИТУТ ПО ПЛАНИНСКО ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ

РЪКОВОДЕН СЪСТАВ

           Document437

Директор

 

 

 

 

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Проф. Д-р Диян Петков Георгиев

- агротехника по усвояване на слабопродуктивни и повърхностно преoвлажняващи се земи чрез отглеждане на дребноплодни овощни култури (малини, касис, боровинки и др.).

- интродукция на нови сортове дребноплодни култури.

- разработване на технологии за преработване на плодове.

         Document441 Зам. Директор

 

 

 

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Доц. Д-р Цветомира Петкова Банчева

 

 

Овце, кози, ендокринология, биология и биотехника на размножаването при с. с. животни, синхронизация на половия цикъл, хормонални методи, нехормонални методи, изкуствено осеменяване.

 

   B.Churkova111

Научен Секретар

 

 

 

 

 

 

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Проф. Д-р Боряна Георгиева Чуркова

усъвършенстване на основни технологични звена и цялостни технологии за създаване, отглеждане и използване на самостоятелни и смесени тревостои от бобови и житни ливадни треви.

селекция и семепроизводство на звездан.

разработване на екологосъобразни технологии за повишаване на добивите и качеството на фуражите от естествените ливади и пасища.

 

 

 

ЖИВОТНОВЪДСТВО
      image 0 02 05 9ac6ee585d4281e445f1f29e406e65752ae584c93de9dd75c24a1445b3f375d5 V Завеждащ отдел

 

 

 

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Доц. Д-р Светослава Тодорова Енева-Стойчева

 

 

Козевъдство, развъждане, селекция, репродукция и технологии на отглеждане. Поведение на селскостопанските животни.

 

      Document441

Доц. Д-р Цветомира Петкова Банчева

 

 

Овце, кози, ендокринология, биология и биотехника на размножаването при с. с. животни, синхронизация на половия цикъл, хормонални методи, нехормонални методи, изкуствено осеменяване.

 

 

 

 

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

      nikolai markov3

Доц. Д-р Николай Цветанов Марков

 

 

Селекция и репродукция на говеда.

Технологии в млечното и месодайното говедовъдство.

Качество на продуктите от говеда и биволи.

Морфология и дерматоглифика на носното огледало на говеда и биволи.

Етология и адаптация на говеда.

 

 

 

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

       25530120 1730584256973927 1563963495 n

  Гл. Ас. Д-р Цветелина Маргаритова Димитрова-Христова


Козевъдство, мляко и технология на преработване на млечни продукти.

 

 

 

 

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Cvetan Markov

Ас. Д-р Цветан Николаев Марков

 

Икономика и управление на преживното животновъдство.

Разработване на индекси за рентабилност и ефективност на говедовъдни, овцевъдни, козевъдни ферми.

Добавена стоиност на месо и мляко.

Ефективност и рентабилност на различни технологии.

 

 

 

 

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Без име77777 1

Ас. Мирослав Стефанов Христов

 

Селекция и репродукция на говеда.

Технологии в млечното и месодайното говедовъдство.

Качество на продуктите от говеда и биволи.

Морфология и дерматоглифика на носното огледало на говеда и биволи.

Етология и адаптация на говеда.

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
339568911 1242508396388710 8059350441734761679 n

Ас. Лора Иванова Мондешка

 

Качество на животинска продукция. Качество на месо. Екологични биотехнологии и контрол на храни. Козевъдство

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
337107840 1760845164346122 6714528334991690263 n  

Ас. Геновева Георгиева

 

Овцевъдство. Романовски овце. Развъждане, селекция, репродукция в овцевъдството.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

 

 

 

ФУРАЖНО ПРОИЗВОДСТВО
tanq  

Завеждащ отдел

 

Доц. Д-рТатяна Иванова Божанска

 

  • Селекция и агротехника на житни ливадни треви

Технология на фуражите

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
       B.Churkova111

Проф. Д-р Боряна Георгиева Чуркова

усъвършенстване на основни технологични звена и цялостни технологии за създаване, отглеждане и използване на самостоятелни и смесени тревостои от бобови и житни ливадни треви.

селекция и семепроизводство на звездан.

разработване на екологосъобразни технологии за повишаване на добивите и качеството на фуражите от естествените ливади и пасища.

 

 

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

IMG 9b55b1b523fa704c7e3d07fef020a0e7 V

Доц. Д-р Галина  КрасимироваНайденова

 

"Селекция и семепроизводство на бобови фуражни култури "

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
            received 608779407767299

Гл. Ас. Д-р Минко Николов Илиев

 

  • подобряване и използване на естествените ливади и пасища
  • Екология
  • опазване на околната среда

 

 

 

 

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

    
  • Ас. Магдалена Станчева Петкова
  • Агротехника на житни ливадни треви
  • Технология на фуражите
  • Ливади и пасища

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

Untitled111111

    Ас. Катерина Ангелова Чуркова

 

 

Икономическа оценка на елементи от технологията за производство на биологична продукция от естествени и изкуствени тревостои.

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

 

 

ОВОЩАРСТВО

Завеждащ отдел

Гл. Ас. Д-р Георги Георгиев Попски

P1010192

Гл. Ас. Д-р Георги Георгиев Попски

 

 

Технологии за биологично и устойчиво производство на сливови плодове.

Системи на поддържане на почвената повърхност в овощните градини. Ерозия и опазване на почвата от деградация.

 

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

       FullSizeRender

Проф. Д-р Боряна Минчева Стефанова

 

Разработване и внедряване на технологии за създаване, отглеждане и реколтиране на трайни насаждения, вкл. за устойчиво и биологично плодопроизводство

Идентифициране на причинителите на вирусни болести по овощните, серологична диагностика. Проучване на разпространението им.

 

 

 

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

      IMG 20160904 122945

Проф. Д-рМария Тодорова Георгиева

 

Създаване на генбанка при in vitro условия за поддържане, размножаване и съхранение на наши и интродуцирани сортове малини и високохрастовидни боровинки.

Прилагане на иновативни технологии (биореактори) за микроразмножаване на ягодоплодни овощни видове.

Проследяване поведението на образци (диви ягоди, малини, черни и червени боровинки), които са преминали in vitro

 

 

 

 

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Доц. Д-р Николинка Тодорова Маринова

 

Растителната защита и по конкретно икономически важни болести и неприятели по сливата

 

 

 

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

       

Доц. Д-р Дарина Андреева Иванова

 

Интродукция, проучване и създаване на нови сливови сортове, толерантни или устойчиви на шарка и други болести

Проучване, събиране и съхранение на местни ресурси от дървесни видове в Централен Старопланински район

 

 

 

 

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Доц. Д-р Петко Минчев Минков

 

Фитопатология. Биологична и интегрирана растителна защита. Изследване на   растителния генофонд. Биологично плодопроизводство.

 

 

 

 

petco_m @abv.bg

 

     DSC 2607 2

Гл. Ас. Д-р Теодора Милкова Михова – Чавдарова

 

Плодово-лекарствени култури, лечебни растения и продукти от тях, биохимичен състав, биологично плодопроизводство

 

 

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

          denica

Гл. Ас. Д-р Деница Данева Христова

 

Разработване на HPLC методи за анализ на биохимически показатели при плодове и плодови продукти.

Изследване хранителния състав на почви. Типове торене. Проследяване на вегетативните и репродуктивни прояви на растенията и биохимическия състав на плодовете

 

 

 

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

11111111

Ас Силвена Грозева Тодорова

 

Мониторинг на болестите по сливата, изпитване и прилагане на нови методи и средства за растителна защита

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
zornica

Ас Зорница Стефанова Петкова

 

Сортоизучаване, агротехника и качество на плодовете на сортове малини и хибриди

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.