Обяви:

ИНСТИТУТ ПО ПЛАНИНСКО ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ

предлага посадъчен матерал от:

1. АРОНИЯ

2. КЪПИНИ

3. МАЛИНИ

„ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БАЗА към ИПЖЗ” ДП – Троян

ПРОДАВА АГНЕТА

от 15 до 22 кг живо тегло

на цена 6.00 лв. с ДДС.

ПРОДАЖБА:

от 9.00 до 15.00 часа в ИПЖЗ

(без почивните дни )

тел. за контакти:

0670 62802; 0878898584

 

Научна конференция „ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПЛОДОВЕ В ПЛАНИНАТА - ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ"

25 Април 2013 г.

Организатори:

ИПЖЗ Троян и Община Троян

Във връзка с пролетното издание на „Български Фестивал на сливата”

На 02.11.2012 г. от 9.00 часа в в заседателната зала на ИПЖЗ - Троян ще се проведе Публична академична лекция на тема: ШАРКАТА ПО СЛИВАТА – ОСНОВЕН ПРОБЛЕМ НА СЪВРЕМЕННОТО ОВОЩАРСТВО

лектор: проф. д-р КАЛИН  ДРАГОЙСКИ

На 02.11.2012 г. от 10.30 часа в в заседателната зала на ИПЖЗ - Троян ще се проведе Публична академична лекция на тема: ОБНОВЯВАНЕ СОРТИМЕНТА НА СТРАНАТА С НОВИ СЛИВОВИ СОРТОВЕ

лектор: проф. д-р ИВАН  МИНЕВ

На 17.10.2012 г. от 11.00 часа в в заседателната зала на ИПЖЗ - Троян ще се проведе Публична академична лекция на тема: МИКРОРАЗМНОЖАВАНЕ НА ДРЕБНОПЛОДНИ ОВОЩНИ ВИДОВЕ

лектор: доц. д-р МАРИЯ ГЕОРГИЕВА

Новини:

ИПЖЗ - Троян

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност “ДОЦЕНТ” за нуждите на ИПЖЗ – Троян:

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство

Научна специалност: 04.01.15 Овощарство

Научно жури:

Материали на кандидата:

ИПЖЗ - Троян

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност “ПРОФЕСОР” за нуждите на ОСКЗ - Силистра:

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство

Научна специалност: Овощарство

Научно жури:

Материали на кандидата:

17–та научна конференция с международно участие „ЕкоМаунтин-2014“

 

на тема:

„Екологични проблеми на планинското земеделие“

29-30 май 2014 г. в ИПЖЗ – гр. Троян

 

Под патронажа на:

Министъра на земеделието и храните

Председателя на Селскостопанска академия

 

 

 

15.07.2013 г.

„НА ВЪРХА НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО“ 2-4 октомври 2013

Най-голямото европейско изложение за професионалисти,  всяка година събира над 1250 изложители и 80 000 посетители – професионалисти в животновъдството в изложбените зали на гр. Клермон Феран,  Франция.

Клермон Феран е разположен в подножието на Централния Масив, родното място на водещите месодайни породи говеда в света Лимузин, Салерс, Обрак, Шароле и Блонд д?Акитен. Тук е и Рокфор, царството на овца № 1 – Лакон. В непосредствена близост чуждестранните посетители могат да видят ферми, депа, мандри, да обменят опит с френски колеги.

На изложението са представени последните световни иновации в областта на животновъдството, оборудване, машини, техника, консумативи за ветеринарните лекари. Повече от 2 000 прекрасни екземпляра от водещите породи в света дефилират на конкурсите.
Тази година в рамките на изложението ще се проведат националните конкурси на породите Салерс и Монтбелиард.

Френско-Българска Селскостопанска Асоциация организира посещенията на български животновъди и специалисти на „НА ВЪРХА НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО“, както и посещения по интереси на ферми. Имаме преференциални цени за хотели.

Записвания:
France
Френско-Българска селскостопанска Асоциация
17, rue Tony Garnier
92100 Boulogne-Billancourt
Tel. : 00 33 1 41 10 81 86
mila.mila@wanadoo.fr

25.10.2012 г.

Публична академична лекция на тема: ШАРКАТА ПО СЛИВАТА – ОСНОВЕН ПРОБЛЕМ НА СЪВРЕМЕННОТО ОВОЩАРСТВО

25.10.2012 г.

Публична академична лекция на тема: ОБНОВЯВАНЕ СОРТИМЕНТА НА СТРАНАТА С НОВИ СЛИВОВИ СОРТОВЕ

02.10.2012 г.

Процедура за присъждане на ОНС „Доктор”
шифър 04.02.06 "Говедовъдство и биволовъдство"
Професионално направление: ш. 6.3. "Животновъдство"

Кандидат: НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ МАРКОВ

04.06.2012 г.

На 04.06.2012 г. от 14 ч. в Областния съвет гр. Ловеч се проведе среща на китайска делегация водена от зам. губернатора на провинция Хъйлундзян – Чан Джансинг, зам. кмета на гр. Харбин и генералният директор на Академията за аграрни науки, провинция Хъйлундзян – г-жа Джао Мин с Областния управител Ваня Събчева и ръководството на гр. Ловеч.
Беше подписан договор за бизнес инвестиции на китайската страна и област Ловеч.
Директора на ИПЖЗ, гр. Троян проф. джн Марин Тодоров представи възможности за разработка на съвместни проекти между ИПЖЗ, гр. Троян и съответно Селскостопанска академия и провинция Хъйлундзян.
Делегацията посети завода за автомобили в село Баховица. Беше отправена покана за бизнес-делегация от област Ловеч в провинция Хъйлундзян.

04.06.2012 г.

На 04.06.2012 г. от 9 ч. в конферентната зала на ИПЖЗ, гр. Троян се проведе среща на китайска делегация водена от зам. губернатора на провинция Хъйлундзян – Чан Джансинг, зам. кмета на гр. Харбин и генералният директор на Академията за аграрни науки, провинция Хъйлундзян – г-жа Джао Мин и др. На срещата присъстваха председателят на Селскостопанска академия доц. Георги Костов, зам. областният управител на гр. Ловеч  г-н Сашо Данков и кмета на гр. Троян г-жа Донка Михайлова, бизнесмени от гр. Троян, служители на Общината и научни сътрудници.
Кмета на гр. Троян г-жа Донка Михайлова направи презентация на града и представи възможности за съвместни бизнес  инициативи на двете страни.
Интерес за бизнес инвестиции беше проявен в областта на търговията с мебели, фармацевтичната промишленост и селското стопанство.
Бяха проведени разговори за разработването на съвместни иновации в областта на производството на храни, ел. енергия и възобновяеми енергийни източници.

01.06.2012 г.

От 31.05. до 01.06.2012 г. в И П Ж З – гр. Троян се проведе
 Петнадесета Научна Конференция с международно участие на тема: "ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА ПЛАНИНСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ"

Брой участници общо – 122
в т.ч. чужденци – 32 от следните страни:

 

 

 

 

АЛБАНИЯ, Факултет по природни науки, Университет, Gjirokastra
БЕЛГИЯ, Научноизследователски институт в областта на земеделието и рибовъдството, гр. Мерелбеке
ГЪРЦИЯ, Технологичен институт, Солун
КИТАЙ, Хейлонгджянска академия за аграрни науки, Харбин, КНР
КОСОВО, Факултет по природни науки към Университета в Прищина
РУМЪНИЯ, Фуражен институт, Брашов
РУМЪНИЯ, Институт по овощарство, Питещи
СЪРБИЯ, Институт по животновъдство, Белград-Земун
СЪРБИЯ, Институт по овощарство, Чачак
СЪРБИЯ, Селскостопански факултет, Университет, Белград
ЧЕХИЯ, Институт по фуражно производство, Трубско

Изнесени доклади – 21 бр.
Представени постери – 116 бр.

 
Предстоящо:
ШЕСТНАДЕСЕТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ с международно участие
ПЕТНАДЕСЕТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ с международно участие
ЧЕТИРИНАДЕСЕТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ с международно участие
тема:
"ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА ПЛАНИНСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ"
26.05. - 27.05.2011 г.
И П Ж З - гр. Троян
ТРИНАДЕСЕТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ с международно участие
тема:
"ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА ПЛАНИНСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ"
27.05. - 28.05.2010 г.
И П Ж З - гр. Троян